Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

PRINCE2 (Project In a Controlled Environment, czyli Projekt w sterowanym środowisku) jest to metodologia zarządzania projektami niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Metodykę daje się zastosować zarówno w mikroprojektach, w których pracują dwie osoby, jak w projektach-gigantach budowy elektrowni jądrowych. Podstawową zaletą jest duża elastyczność i możliwość adaptacji do zespołu oraz różnego poziomu skomplikowania.
Szkolenia są skierowane do:

  • kierowników projektów,
  • członków zespołów projektowych,
  • osób nadzorujących projekt,
  • osób pracujących przy projektach finansowanych przez UE,
  • innych osób, które chcą się rozwijać zawodowo w zakresie zarządzania projektami.

Szkolenie zawiera przegląd podstawowych pojęć z zakresu metodyki PRINCE2: siedem pryncypiów, siedem tematów i siedem procesów oraz dwie techniki. Pryncypia to jakby ogólne zasady „dobrego sprawowania”, których przestrzeganie przybliża wyraźnie sukces projektu. Tematy to takie obszary metodyki, w których w przeszłości natrafiano na największe trudności i którymi zarządzać trzeba ze szczególną rozwagą. Tak będzie z ryzykiem, uzasadnieniem biznesowym, zmianą, jakością, planami, organizacją i postępami. Procesy to najważniejsze grupy działań, których podjęcie prowadzi do wytworzenia produktów projektu i uzyskanie pożądanych efektów. Wychodząc ze szkolenia, jego uczestnik będzie znał metodykę PRINCE2 w stopniu podstawowym. Szkolenie może zostać zakończone egzaminem.
Celem szkolenia PRINCE2 Foundation jest opanowanie metodyki zarządzania projektami oraz przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation.
Certyfikat PRINCE2 Foundation jest wydawany przez organizację AXELOS. Stanowi międzynarodowe poświadczenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami według metodyki PRINCE2. Przeznaczony jest głównie dla członków zespołów projektowych. Warunkiem uzyskania oficjalnego certyfikatu jest zdanie egzaminu PRINCE2 Foundation.

Program szkolenia

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Wprowadzenie do metodyki
Kluczowe czynniki sukcesu
Organizacja projektu według PRINCE2
Struktura organizacyjna projektu
Przygotowanie projektu
Założenia projektu
Uzasadnienie biznesowe
Inicjowanie projektu
Przepływ informacji z PP do IP
Planowanie projektu
Ryzyko w projekcie
Identyfikacja ryzyk
Reakcje na ryzyko
Proces sterowania etapem
Zmiana w projekcie
Proces zarządzania dostarczaniem produktów
Jakość w projekcie
Opis produktu
Proces zarządzania końcem etapu
Sytuacja nadzwyczajna
Postępy w projekcie
Tolerancje
Proces zamykania projektu
Dokumentacja zamykania projektu
Proces zarządzania strategicznego projektem
Tabele produktów i ról
Dostosowanie metodyki
Repetytorium przygotowujące do egzaminu + Egzamin Foundation (opcjonalnie)

Metoda szkoleniowa


Szkolenie zawiera elementy wykładowe (zapoznanie z treścią metodyki) oraz warsztatowe: dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz wspólne rozwiązywanie i omawianie próbnych egzaminów. Uczestnicy szkolenia będą pracowali w oparciu o przypadki faktycznie występujące w projektach, co zdecydowanie ułatwi zastosowanie metodyki PRINCE2 do zarządzania projektami.
Szkolenie PRINCE2 Foundation polega na syntetycznym przekazie wiedzy, uzupełnionym licznymi diagramami i tabelami przekrojowymi, których wydruk w kolorze otrzymują uczestnicy szkolenia. Szkolenie poprowadzone zostanie w oparciu o spójny scenariusz ćwiczeń, oparty na hipotetycznym projekcie prowadzonym zgodnie z zasadami metodyki od inicjalizacji aż do zamknięcia. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z przykładowymi dokumentami projektowymi. Elementem szkolenia będą również ćwiczenia praktyczne do każdego z modułów szkoleniowych.

Korzyści

Korzyści dla organizacji

Korzyści dla uczestników

Niższe koszty wdrożenia strategii organizacji, dzięki skutecznej realizacji projektów, a także dzięki eliminacji tych projektów, które są nieuzasadnione biznesowo;
Większa przewidywalność oraz pełniejsza kontrola kosztów i harmonogramu realizowanych projektów;
Umiejętne zmniejszanie liczby projektów przekraczających założony budżet i opóźniających się;
Dzięki jednolitemu sposobowi zarządzania projektami w całej organizacji, pojawi się większa porównywalność projektów, co daje możliwość wymiany doświadczeń i zastępowania kierowników projektów;
Kontrola zasobów i efektywnej możliwości zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu;
Skorzystanie ze wspólnego i całkowicie zrozumiałego języka oraz podejścia do raportowania pozwoli na oszczędność czasu i wysiłków;
Bardziej efektywne angażowanie interesariuszy w procesie zatwierdzania i zarządzania projektami.
Poznanie zasad – pryncypiów zarządzania projektem PRINCE2;
poznanie ról w zespole zarządzania projektem i ich obowiązków;
zdobycie wiedzy dotyczącej tematów i procesów PRINCE2;
poznanie przeznaczenia produktów zarządczych;
przygotowanie do egzaminu certyfikującego PRINCE2 Foundation;
uczestnik będzie miał możliwość przećwiczyć oraz omówić w formie dyskusji wybrane aspekty zarządzania projektem.

Porównanie pakietów

Zakres

pakiet szafirowy

pakiet rubinowy

pakiet szmaragdowy

Szkolenie
Symulacja biznesowa (scenariusz i ćwiczenia)
Rozwiązanie przykładowego arkusza egzaminacyjnego
Powtórzenie materiału z całego kursu
Bezpłatne udostępnienie podręcznika na czas szkolenia
Materiały szkoleniowe w wersji papierowej – slajdy do wykładu
Materiały szkoleniowe w wersji papierowej – scenariusz i ćwiczenia
Materiały szkoleniowe w wersji papierowej – odpowiedzi do ćwiczeń
Materiały szkoleniowe w wersji papierowej – przykładowy arkusz egzaminacyjny nr 1
Materiały szkoleniowe w wersji papierowej – odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami do przykładowego arkusza egzaminacyjnego nr 1
Materiały szkoleniowe w wersji papierowej – przykładowy arkusz egzaminacyjny nr 2
Materiały szkoleniowe w wersji papierowej – odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami do przykładowego arkusza egzaminacyjnego nr 2
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – slajdy do wykładu
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – scenariusz i ćwiczenia
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – odpowiedzi do ćwiczeń
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – przykładowy arkusz egzaminacyjny nr 1
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami do przykładowego arkusza egzaminacyjnego nr 1
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – przykładowy arkusz egzaminacyjny nr 2
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami do przykładowego arkusza egzaminacyjnego nr 2
50% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatny egzamin powtórkowy
Bezpłatne powtórzenie zajęć na życzenie
10% voucher zniżkowy na inne szkolenie
2 zapytania do trenera po szkoleniu (e-mailowe)
4 zapytania do trenera po szkoleniu (e-mailowe)
10 zapytań do trenera po szkoleniu (e-mailowych)

Proponujemy również:

  • egzamin PRINCE Foundation,
  • podręcznik PRINCE2,
  • szablony dokumentów projektowych PRINCE2,
  • certyfikat papierowy z hologramem.