Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest opanowanie w stopniu podstawowym metodyki zarządzania projektami PRINCE2® oraz przygotowanie do egzaminu PRINCE2® Foundation.


Opis szkolenia

Szkolenie zawiera przegląd podstawowych pojęć z zakresu metodyki PRINCE2®: siedem pryncypiów, siedem tematów i siedem procesów oraz dwie techniki. Pryncypia to jakby ogólne zasady „dobrego sprawowania”, których przestrzeganie przybliża wyraźnie sukces projektu. Tematy to takie obszary metodyki, w których w przeszłości natrafiano na największe trudności i którymi zarządzać trzeba ze szczególną rozwagą. Tak będzie z ryzykiem, uzasadnieniem biznesowym, zmianą, jakością, planami, organizacją i postępami. Procesy to najważniejsze grupy działań, których podjęcie prowadzi do wytworzenia produktów projektu i uzyskanie pożądanych efektów. Wychodząc ze szkolenia, jego uczestnik będzie znał metodykę PRINCE2® w stopniu podstawowym. Szkolenie będzie zakończone egzaminem.


Program szkolenia

DZIEŃ 1.:

 • Przegląd metodyki:
  • 7 pryncypiów
  • 7 tematów
  • 7 procesów
 • Temat: organizacja
 • Proces: Przygotowanie Projektu
 • Temat: uzasadnienie biznesowe
 • Proces: Inicjowanie Projektu

DZIEŃ 2.:

 • Temat: planowanie
 • Temat: ryzyko
 • Proces: Sterowanie Etapem
 • Temat: zmiana
 • Proces: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Temat: jakość

DZIEŃ 3:

 • Proces: Zarządzanie Końcem Etapu
 • Temat: postępy
 • Proces: Zamykanie Projektu
 • Proces: Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Dostosowanie metodyki
 • Egzamin Foundation (0,5h przygotowania + 1h egzamin)
 • Nieoficjalne wyniki


Metoda szkoleniowa

Szkolenia będą zawierały elementy wykładowe (zapoznanie z treścią metodyki) oraz warsztat pracy z grupą: dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Uczestnicy szkolenia będą pracowali w oparciu o przypadki faktycznie występujące w projektach, co zdecydowanie ułatwi zastosowanie metodyki PRINCE2® do zarządzania projektami.

Korzyści

 • większa skuteczność – rozpoczęcie, przebieg i zakończenie projektu przeprowadzone w sposób kontrolowany i zorganizowany
 • oszczędność czasu – nakierowanie zespołu na cele i produkty oraz pełna kontrola nad podejmowaniem decyzji
 • większa elastyczność – zastosowanie metodyki do projektów różnego typu i wielkości
 • lepsza komunikacja – jasno zdefiniowane role, zadania i obowiązki
 • profesjonalizm – uznany certyfikat PRINCE2® Foundation